Heper Metal şirket yapısı insana saygı çerçevesinde yürüttüğü tüm operasyonlarda sosyal sorumluluk bilincini taşımaktadır. Bu bilinç Heper Metal şirketinin bir değişmez ve en önemli parçalarından biridir. Bu bağlamda şirketimizin tüm çalışanların hayata geçirdikleri faaliyetlerde ekonomik, sosyal, toplumsal ve çevresel bilincin farkında olup hareket etmeleri beklenmektedir.

Öncelikle tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenli ve uyumlu bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlayarak aşağıdaki maddelerin en iyi şekilde hayata geçirilmesini amaçlar.

  • Çevre için en iyi çözümlerin kullanılması
  • Topluma fayda sağlamak
  • Farklı kültürlere ve değerlere saygı göstermek