Tedarik Zinciri Yönetimi

Zengin ve kapsamlı tedarikçi portföyüne sahip Heper Metal, hizmet ve mal tedariki süreçlerinde firmalara değer katıyor. Satın alma süreçlerini şirketin ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak şekilde yönetirken, alternatif ürün ve hizmetleri, tedarikçi şirketlerin gelişimine katkıda bulunacak şekilde temin ediyor.

Çevresel sürdürülebilirliğe önem veren ve bu konuda aksiyon alan tedarikçilerle çalışmaya özen gösteriyor.

Tedarikte sürdürülebilirlik üretim için hayati önem taşıdığından tedarikçilerle sürekli iletişime geçilerek risk analizleri yapılıyor ve aksiyon planları hazırlanıyor.

Tedarikçi performansları sistematik olarak, tedarikçi değerlendirme kriterlerine göre değerlendiriliyor ve puanlarına göre sınıflandırılıyor. Elde edilen sonuçlar ile firmaların dahil olduğu tedarikçi sınıfı ve risk derecesi belirleniyor. Belirlenen kategoriler dahilinde, tedarikçi firmayla çalışmaya devam edilmesi, iyileştirme planlaması yapılması, teşkil ettikleri risk kapsamında yazılı-sözlü uyarı yapılması, tedarikçi firmayla çalışılmaması gibi aksiyonlar planlanıyor.

Üretimde Sürdürülebilirlik ve Operasyonel Verimlilik

Üretimde sürdürülebilirliğe yönelik yatırım projeleri kapsamında, eski teknolojilerin yenileriyle değiştirilerek, yüksek verimlilik sağlayacak en son teknolojiye sahip üretim teknikleri kullanılmaktadır. Yüksek teknolojiye sahip fırınlarda ham madde maliyeti ve yakıt kullanımında tasarruf ediliyor. Yapılan yatırımlar ile sadece üretim sürekliliğini sağlamakla kalmayıp, mevcut süreçlerde iyileştirme projeleri ile paydaşlarına etki eden optimizasyon sağlanıyor.