Çevre Yönetim Sistemi

Heper Metal, üretim süreçlerinde çevreye duyarlılık, etkin kaynak kullanımı ve geri kazanım ile mümkün olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda çevre performansını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.

Doğal kaynakların ve enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğin artırılmasını, atıkların azaltılmasını ve faaliyetlerinin her alanında geri dönüşüme uygun hareket edilmesini amaçlıyor.

Heper Metal, çevre politikası bileşenlerini; en az atık veren teknolojileri uygulamak, ham maddeyi etkin ve verimli kullanmak, atıkları kaynağında azaltmak, toplayıp bertaraf etmek ve geri kazanımı geliştirmek oluşturuyor.

Enerji Yönetimi

Heper Metal yönetim sistemleri politikası kapsamında enerji verimliliğini yükselten teknolojik yenilikler uygulamayı, enerji kayıplarını en aza indirmeyi ve üretim için kullanılan yan ürünlerden yararlanarak enerjiyi en etkin şekilde kullanmayı hedeflemektedir.

Biyoçeşitlilik

Üretime dayalı faaliyet gösteren, büyük üretim hacmine sahip şirketler için önem sırasında başta gelen unsur biyoçeşitlilik, sürdürülebilir kalkınma için kilit önem taşıyan konulardan biridir.

Bu kapsamda Heper Metal, insanoğlunun da içerisinde bulunduğu ekosistemin korunması amacıyla faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yaşam alanlarının tahribatının önlenmesi ve içerisinde yaşayan canlıların olumsuz etkilenmemesi, habitatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.