Heper Metal Ar-Ge hedefleri doğrultusunda, yüksek katma değerli ürünleri uygun maliyete üretmek ve ham madde kaynaklarını en verimli kullanmak adına çalışmalarına devam ediyor. Deneyimli Ar-Ge ekibi ile rekabetçi gücünü artırmak adına malzeme bilimi konusunda temel araştırmalar yürüterek, müşteri beklentilerine üst seviyede karşılık veren yüksek performanslı ürünler geliştiriyor. Yenilikçi yaklaşımını tüm süreçlerde ortaya koyarak, yenilikçi çalışmalarıyla geleceği tasarlıyor.