Heper Metal tüm faaliyetlerindeki başarılı performansının arkasında en önemli etken olarak gördüğü nitelikli insan kaynağına, mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen eğitimler sunmanın yanında çalışanlarına, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı ile kaliteli yaşam standartları sağlamakta. Şirket çalışanları büyük bir ailenin parçası olmanın verdiği “biz” olma bilinciyle, ortak hedefler doğrultusunda ilerlerken, bu aile yeni katılan çalışanlarıyla gelişimini devam ettirmektedir. Heper Metal İnsan Kaynakları Politikası temelinde yer alan değerler; Heper Metal’in vizyon ve misyon değerlerini benimsemek, değişime hızla adaptasyon sağlamak ve çalışanlarının bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak potansiyeli verimliliğe dönüştürmektir.